Naročilnica

Glasovanje je zaključeno.

Delo, d.d. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Delo, d.d. navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dela, d.d. in partnerskih podjetij Dela, d.d. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, d.d. hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno zahteva, da Delo, d.d. trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je Delo, d.d. na svoje stroške dolžno v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5-ih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami, ZVPot)).

Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov Dela, d. d., za fizične in pravne osebe so objavljeni na naslovu:  http://trgovina.delo.si .