Glasovnica za Delovo osebnost leta.
Glasovanje ni omogočeno.

Delo, d. d. podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB-1, Ur. I. RS, s(t. 94/2007). S sodelovanjem glasovalec dovoljuje, da Delo, d. d., osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za naslednje namene: statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dela, d. d., in partnerskih podjetij Dela, d. d., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Njegove/njene osebne podatke lahko Delo, d. d., hrani in obdeluje neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve naročnika. Glasovnica velja do 20. decembra 2012.