Sporočamo imena nagrajencev:

 

25x sezonski pregled vozila prejmejo:

Domen Potocnik, Zg. Gorje

Davorin Šobar, Izola

Brigita Uplaznik, Velenje

Silvo Šori, Maribor

Martina Prešeren, Bohinjska Bela

Matej Lovrenčič, Divača

Rado  Živanović, Črnomelj

Alojz Misja, Polzela

Martin Sintič, Podbočje

Eva Lopatič, Novo mesto

Brane Jakopič, Mengeš

Nina Žibert, Moravče

Rebeka Koren, Bizeljsko

Branko Podbršek, Krško

Darko Mohar, Otočec

Zlatko Klopčič, Moravče

Marija Pavlin, Novo mesto

Viktor Soko, Grahovo

Matjaž Švab, Radovljica

Bernardka Vidovič, Cerklje

Anja Jurca, Ankaran

Kristina  Antolin, Radenci

Romana Pogačar, Dobrunje

Marjan Žuran, Nova Gorica

Anton Benkovič, Murska Sobota

 

5 x brezplačna menjava olja in filtra na vozilu:

Urška Pintar, Škofja Loka

Paverl Kamensek, Ivančna Gorica

Jernej Kastelic, Ljubljana

Dragan Vardič, Žirovnica

Aksinija Lahajnar, Vrhnika

 

1 x brezplačen pregled celotnega vozila:

Katarina Kocbek, Ljubljana

 

15 x brezplačna udeležba na delavnici o vzdrževanju vozila:

Tomaž Menart, Ljubljana

Venceslav Panjtar, Blejska Dobrava

Martina Kržič Nagy, Brezovica pri Ljubljani,

Primož Zupanc, Domžale

Simon Plevel, Logatec

Peter Arko, Bled,

Milan Ogrin, Kamnik

Mojca Adamlje, Zagorje ob Savi

Darja Umek, Litija

Emilija Hartner, Borovnica

Majda Kocmač, Vodice

Marina Urbas, Ljubljana

Karmen Koprivec, Vrhnika

Majda Pogačar, Kamnik

Lili Bučar, Domžale

 

Nagrajence bomo o prevzemu nagrade obvestili po elektronski pošti

 

 

Glasovanje je zaključeno.
Pravila oz. pogoje lahko preberete tukaj: 

S pristopom k tej nagradni igri, lahko Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana vaše osebne podatke s prijavnega obrazca, obdeluje za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hrani še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti nagrado, bo Delo poleg podatkov s prijavnega obrazca, obdelovalo tudi davčno številko. Kot samostojna upravljavca osebnih podatkov, si Delo in KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija, lahko vaše osebne podatke medsebojno posredujeta ter jih obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili in jih hranita do preklica privolitve z vaše strani. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, ali dpo@delo.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje oziroma na KMAG d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, Slovenija po telefonu: 080 20 01 oz. po e-pošti na naslov dpo@kmag.net. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Več informacij o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni spletni straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/ oz. na spletnih straneh Kmag (https://www.kia.si/pravno_obvestilo).