Fotografijte svoja stara garažna vrata in se potegujte za nova garažna vrata Hörmann

Glasovanje je zaključeno.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje Delu, d. d. in podjetju Matjaž, d.o.o. uporabo svojih podatkov in poslanih fotografij. Udeleženec dovoljuje organizatorju in medijskemu pokrovitelju, da posredovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; ZVOP‐1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012 s spremembami in dopolnitvami, ZEKom‐1). Udeleženec dovoljuje, da organizator in medijski pokrovitelj posredovane osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in medijskega pokrovitelja in partnerskih podjetij organizatorja oz. medijskega pokrovitelja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oz. da posredovane podatke uporabita za neposredno trženje in za potrebe te nagradne igre. Uporabljajo se lahko tudi poslane fotografije s strani udeležencev. Navedene osebne podatke lahko organizator in medijski pokrovitelj hranita in obdelujeta neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve udeleženca. Posameznik lahko v skladu s 73. čl. ZVOP‐1 kadar koli pisno zahteva, da organizator ali medijski pokrovitelj trajno ali začasno prenehata uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer sta tako organizator kot medijski pokrovitelj na svoje stroške dolžna v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP‐1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot).