Imena nagrajencev najdete v spodnjem polju.

Glasovanje je zaključeno.
Nagrajenci

Thermana Laško - Andreja Zdravje, Ig

Celjska koča - Biserka Jagodič, Ljubljana

Bioterme Mala Nedelja - Andrej Mali, Golnik

Tolažilne nagrade prejmejo:

Irena Prodan, Koper
Ankica Krivec, Dobova
Cveta Stopinšek, Celje
Tjaša Blatnik, Brežice
Kristina Duh, Maribor
Helena Koren, Ljubljana
Marija Trušnovec, Idrija
Bojana Slabe, Kranj
Jožica Marjašič, Videm Dobrepolje
Zora Moze, Dvor

Pravila oz. pogoje lahko preberete tukaj: 

S pristopom k tej nagradni igri, lahko Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO), Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija in Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, kot samostojna upravljavca osebnih podatkov vaše osebne podatke s prijavnega obrazca, obdelujeta za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, medsebojnega posredovanja, davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hranita še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti nagrado, bosta STO in Delo d.o.o poleg podatkov s prijavnega obrazca, obdelovala tudi davčno številko. STO in Delo d.o.o lahko vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili in jih hranita do preklica privolitve z vaše strani. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana, ali info@slovenia.info oziroma na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, ali dpo@delo.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na STO, lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: info@slovenia.info Več informacij o varstvu osebnih si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.slovenia.info oz. spletni straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/.