Med 53 predlaganimi kočami ste v prvem krogu s svojimi glasovi izbrali pet finalistov. Do 12. septembra glasujte za svojega zmagovalca - izberite eno izmed petih koč.

Med glasovalce bomo vsak teden z žrebom razdelili 4 privlačne nagrade.

Glasovanje je zaključeno.
Izbor slik: 
Koča na Blegošu
Koča pri Triglavskih jezerih
Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih
Poštarski dom na Vršiču
Valvasorjev dom pod Stolom
Pravila oz. pogoje lahko preberete tukaj: 

S podpisom tega kupona dovoljujem, da Delo, d. d. in PZS posre-dovane osebne podatke uporabljata in shranjujeta skladno z Zako-nom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženec dovoljuje, da Delo, d. d. in PZS navedene osebne podatke obdelujeta v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napa-kah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabita za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo, d. d. in PZS hranita in obde-lujeta do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. čle-na ZVOP-1 lahko posameznik kadarkoli zahteva popravek ali izbris podatkov in sicer pisno na naslov: Delo, d. d., Dunajska 5, Ljubljana ali PZS, Dvorakova 9, Ljubljana. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot).