Nagrajenka, ki se bo razvajala v LIFECLASS Hotels & SPA je:

 

Martina Ficko, Murska Sobota

 

Čestitamo!

Glasovanje je zaključeno.
Pravila oz. pogoje lahko preberete tukaj: 

S pristopom k tej nagradni igri, lahko Istrabenz turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož in Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, kot samostojna upravljavca osebnih podatkov vaše osebne podatke s prijavnega obrazca, obdelujeta za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, medsebojnega posredovanja, davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hranita še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti nagrado, bosta Istrabenz turizem in Delo poleg podatkov s prijavnega obrazca, obdelovala tudi davčno številko. Istrabenz turizem in Delo lahko vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili in jih hranita do preklica privolitve z vaše strani. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Istrabenz turizem d.d., Obala 33, 6320 Portorož, ali dpo@lifeclass.si, oziroma na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, ali dpo@delo.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Istrabenz turizem lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@lifeclass.si. Več informacij o varstvu osebnih si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani https://www.lifeclass.net/si/o-nas/zaupnost-podatkov/ oz. spletni straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/.